Ultima ora. Ultimele posturi

Cristi Popescu

Wednesday, January 03, 2007

Glosar de termeni A-I

A
abonat orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
acces la o reţea publică la nivelul pieţei de gros -serviciu de comunicaţii electronice care constă în punerea la dispoziţie unui terţ de spaţii, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice;
acces dedicat la Internet -serviciu de comunicaţii electronice care permite accesul permanent la Internet (24/24, 7/7), printr-o linie rezervată exclusiv acestui scop;
acces „bit stream” la bucla locală
serviciu de comunicaţii electronice care presupune utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau sub-bucla locală conform solicitării, prin exploatarea unei legături de acces echipate şi configurate de către furnizorul acestei forme de acces;
acces dial-up la Internet -serviciu de comunicaţii electronice care permite accesul la reţeaua de Internet prin intermediul unei linii telefonice tradiţionale (apel telefonic), cu
ajutorul unui modem;
acces mobil la Internet -serviciu de comunicaţii electronice care permite accesul la Internet prin intermediul unei conexiuni de acces la o reţea publică mobilă de telefonie, cu
ajutorul unui terminal mobil şi al unui calculator personal; utilizarea serviciului nu implică contracte cu alţi furnizori de servicii Internet;
acces la Internet în bandă îngustă- serviciu de comunicaţii electronice, care constă în transportul semnalelor la o capacitate mai mică de 128 kbps;
acces la Internet în bandă largă - serviciu de comunicaţii electronice, care constă în transportul semnalelor la o capacitate de cel puţin 128 kbps;
acces partajat la bucla locală - serviciu de comunicaţii electronice care constă în utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care
formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit iniţial de titularul autorizat;
acces total la bucla locală -serviciu de comunicaţii electronice care constă în utilizarea exclusivă de către un beneficiar a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla
locală, conform solicitării, echiparea şi configurarea legăturii de acces realizându-se de către beneficiar;
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – linie de abonat digitală asimetrică
tehnologie care transformă o linie telefonică tradiţională într-o linie digitală de mare viteză, permiţând accesul la serviciul de telefonie şi la serviciile
de Internet în acelaşi timp, cu o viteză downstream” mai mare decât viteza „upstream”;
apel apelul pentru serviciile de telefonie destinate publicului si pentru serviciile dial-up, ISDN si fax.

B
bucla locală -circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă
sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibră
optică;

C
circuit telefonic internaţional - circuit care conectează în mod direct două echipamente de comutare din ţări diferite;
colocare serviciu care constă în furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalării şi conectării, în scopul unei funcţionări corespunzătoare a
echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces;
CPS (Carrier Pre-selection) – preselectarea transportatorului facilitate care permite abonaţilor unui furnizor de servicii de telefonie fixă să opteze ca toate sau anumite categorii de apeluri să fie transportate de furnizorul de servicii preselectat (în urma încheierii unui contract), fără a fi necesar ca abonatul să formeze un indicativ individual de selectare a
transportatorului la fiecare apel sau să utilizeze o altă modalitate în scopul rutării apelurilor de către furnizorul preselectat către reţeaua de destinaţie;
CS (Carrier Selection) – selectarea transportatorului facilitate care permite abonaţilor unui furnizor de servicii de telefonie fixă de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului prin formarea unui indicativ individual de selectare a transportatorului alocat furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta conţinutul informaţiei, transportul semnalului din reţeaua furnizorului către reţeaua de destinaţie;

F
furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice -activitate care constă în instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice;
furnizor alternativ furnizor de servicii de reţele publice fixe sau de servicii de telefonie fixă, altul decât S.C. Romtelecom S.A.;
furnizor de reţele de comunicaţii electronice - o persoană a cărei activitate constă, în întregime sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice;

No comments:

Ce se intampla cu Revolut?

In 2017 descopeream si imi faceam cont pe Revolut. Am fost unul dintre primii clienti care a descoperit serviciul si a fost foarte incanta...